ریخته گری دقیق

22 آبان 1401

در ریخته گری دقیق، لعاب سرامیکی در اطراف مدل از بین رونده ( معمولا از جنس موم ) به کار برده می شود. پس از سخت شدن لعاب سرامیکی یک قالب پوسته ای شکل می گیرد.

مدل از بین رونده با حرارت دادن حذف می شود، تا حفره های داخل پوسته سرامیکی ایجاد شود. مذاب سوپر آلیاژ در داخل قالب ریخته گری شده و به آن اجازه داده می شود که منجمد شود.

اگر کنترل انتقال حرارت یا شرایط انجماد صورت نگیرد، یک قطعه ریخته چند بلوری بدست می آید. اگر روش های ویژه ای برای انتقال حرارت جهت دار ( انجماد جهت دار یا DS ) به کار برده شود، قطعه ریخته دانه ستونی CG یا تک بلور SC به دست می آید.

عبارت از بین رونده در ریخته گری دقیق به این معنی است که مدل به هنگام خارج کردن از قالب و قالب به هنگام خارج کردن قطعه تخریب می شوند.

کاربرد ریخته گری در سوپر آلیاژ ها

سوپر آلیاژ های ریخته گری دقیق شده معمولا از نوع سوپر آلیاژ های پایه نیکل و پایه کبالت هستند. فن آوری ریخته گری سوپر آلیاژ های ریخته چند بلوری، سابقه شصت ساله دارد یعنی از زمانی که آلیاژ های پایه کبالت برای کار در توربین های گاز پذیرفته شدند.

در نیمه دوم قزن گذشته ریخته گری دقیق به تنها روش تولید قطعات زیخته سوپر آلیاژهای پایه نیکل استحکام بالای پیرفته که در توربین های گازی استفاده می شوند، تبدیل گردید.

یک پیشرفت مهم در کنترل فرآیند، توسعه ساختار CG تولید شده با انجماد جهت دار بود. همچنین تک بلور سوپر آلیاژ های پایه نیکل با انجماد جهت دار تولید شده است.

سیستم های ریخته گری

فن آوری انجماد جهت دار به یک فرآیند تولید پذیرفته شده در سوپر آلیاژ های پایه نیکل تبدیل شده است.

ساختار های دانه ستونی انجماد جهت دار یافته با انتقال حرارت یک بعدی از قطعه در طی انجماد و در داخل کوره تولید می شوند.

 در بعضی از آلیاژ ها بهبود های اساسی در خواص بدست آمده است. یک توسعه فن آوری CG، تولید قطعات SC به کار رفته در ناحیه داغ توربین های گاز بوده است.

سیستم های ریخته گری

انجماد جهت دار برای ایجاد ساختار SC ترکیب شیمیایی آلیاژ انعطاف پذیر ساخته و توسعه سوپر آلیاژ های پایه نیکل استحکام بالا را امکان پذیر ساخته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *