آخرین مطالب

پودر تانتالیم
پودر تانتالیوم
پودر تانتالیوم ( تانتال ) برگرفته از یک واژه یونانی به نام تانتالوس می باشد و در جدول تناوبی آنرا با نماد Ta  نشان می دهند، عدد اتمی آن 73 است و در دسته فلزات واسطه قرار دارد و در سال ۱۸۰۲ میلادی توسط دانشمندی سوئدی کشف شد.   پیشنهاد می کنیم، مطالعه مقاله مقابل […]
29 تیر 1400
مولیبدن
عناصر دیر گداز مولیبدن
اثر اصلی مولیبدن به دلیل اندازه اتمی بزرگ آن و جدایش ترجیحی در فاز Y، افزایش استحکام زمینه ی Y  از طریق سخت شوندگی محلول جامد است. پیشنهاد می کنیم، مطالعه مقاله مقابل را در برنامه خود قرار دهید: فروش اینکونل نسبت جدایش عنصرمولیبدن در Y1,Y  چهار به یک است اگر چه این مقدار می […]
27 تیر 1400
عناصر دیرگداز تنگستن
عناصر دیرگداز تنگستن
تنگستن یک عنصر دیرگداز سنگین با بالاترین نقطه ذوب نسبت به سایر فلزات  و با چکالی است که مقدار کمی از چگالی رنیوم پایین تر است. پیشنهاد می کنیم، مطالعه مقاله مقابل را در برنامه خود قرار دهید: فروش هستلوی شعاع اتمی آن و بسیار نزدیک به ملیبدن است. نفوذپذیری کم تنگستن که پیامدی از […]
21 تیر 1400
عناصر دیرگداز روتنیوم
عناصر دیرگداز روتنیوم
نقش روتنیوم هم از نظر خواص و هم از نظر اثرات آلیاژی بسیار شبیه به رنیوم است. این دو در همدیگر انحلال کامل دارند. شبیه رنیوم، اما نه به شدت آن با تنگستن، روتنیوم نیز به مرکز دندریت تمایل پیدا می کند. پیشنهاد می کنیم، مطالعه مقاله مقابل را در برنامه خود قرار دهید: فروش […]
14 تیر 1400
سوپر آلیاژ پایه نیکل
سوپر آلیاژ پایه نیکل
سوپر آلیاژ های پایه نیکل در تمامی سوپر آلیاژ کار شده و ریخته گری به بالاترین سطح ترکیب دما استحکام دست یافته اند که در نتیجه این آلیاژها را برای بیشتر کاربردهای سخت همچون تیغه های توربین ایده آل می سازد. سوپر آلیاژهای پایه نیکل غالبا در کجا مورد استفاده
5 خرداد 1400
آلیاژ کروم
آلیاژ کروم
آلیاژ کروم در بیشتر سوپرآلیاژها حضور دارد و اثرات شدیدی روی مقاومت محیطی و خواص مکانیکی می گذارد. در مورد مقاومت محیطی، اثر اصلی کروم کمک به تشکیل لایه ی آلومینای سطحی در غلظتهای پایین آلومینیوم در نتیجه امکان کاهش میزان آلومینیوم را
31 فروردین 1400