آخرین مطالب

هستلوی n
مقاومت محیطی سوپر آلیاژ ها
مقاومت محیطی سوپر آلیاژ ها به عواملی همچون  مکانیزم تخریب محیطی فرسایش، خوردگی در محیط آبی، سایش، کربوراسیون، سولفیداسیون و غیره وجود دارد که سوپرآلیاژها را تحت تأثیر قرار می گیرد. مکانیزم های اصلی در دمای بالا در ترکیب سوپر آلیاژ ها اما دو مکانیزم اصلی در دمای بالا که بیشترین اثر را روی ترکیب […]
15 دی 1400
تولید فولاد خام از آهن
تولید فولاد خام از آهن خام در کنورتور
موادی که در کوره بلند تولید می شوند شامل آهن خام مذاب، فولاد خام ، سرباره مذاب و گازهای خروجی کوره می باشد. به علت خواص فیزیکی ـ شیمیایی آهن خام مذاب ،‌مقداری کربن ، سیلیسیم ،‌منگنز ،‌گوگرد و فسفر در آن حل می شود. پیشنهاد می کنیم، مطالعه مقاله مقابل را در برنامه خود […]
8 دی 1400
بور
در اواخر دهه ی 1950، آثر بور بر بهبود خواص خزشی و کار پذیری گرم در سوپرآلیاژ مشاهده گردید که منجر به استفاده از بور به عنوان یک عنصر استحکام بخش در اکثر سوپرآلیاژهای پایه نیکل گردید. پیشنهاد می کنیم، مطالعه مقاله مقابل را در برنامه خود قرار دهید: هاینس در دهه 1980 اثبات شد […]
30 آذر 1400
عناصر دیر گداز
سوپر آلیاژ های جدید به طور وسیعی از عناصر دیرگداز مولیبدن، تنگستن، نیوبیوم، تانتالوم و رنیوم جهت سخت شوندگی محلوب جامد بهره می برند. پیشنهاد می کنیم، مطالعه مقاله مقابل را در برنامه خود قرار دهید: هستلوی ایکس مولیبدن و تنگستن عناصر با بیشترین سخت کنندگی محلول جامد هستند و پس از آن نیوبیوم و […]
24 آذر 1400
عناصر با مقدار اندک
عناصر با مقدار اندک، عناصری هستند که با مقادیر بسیار ناچیز در سوپر آلیاژ ها حضور دارند و آنها را در ترکیب اسمی آلیاژ ذکر نمی کنند و غالبا در مقالات علمی نیز ذکر نمی شوند مگر اینکه غضلت ناخالصی ها به طور قابل توجهی مد نظر باشد. پیشنهاد می کنیم، مطالعه مقاله مقابل را […]
9 آذر 1400
مزیت اقتصادی متالوژی
اثرات کربن در سوپر آلیاژ
کربن به سه روش در فرآیند سوپرآلیاژ ها اثر می گذارد: نقش یک تصفیه کننده را در حین ذوب ( اکسیژن و گوگرد زدایی ) بازی می کند. نقطه ذوب را کاهش و در نتیجه سیالیت فلز مذاب را افزایش می دهد. خواص فلز منجمد شده را اصلاح می کند.  کربن حتی در غلظت های […]
1 آذر 1400