آخرین مطالب

سوپر آلیاژ های پایه کبالت
سوپر آلیاژ های پایه کبالت
سوپر آلیاژهای پایه کبالت برای کاربردهایی که در آنها خوردگی داغ یک مسئله مهم است و یا برای کاربردهای ساختاری با تنش پایین در دمای متوسط تا بالا مورد استفاده قرار می گیرند. آلیاژهای ریخته گری در این زمینه X-40 و Mar-M 320 هستند در حالی که
23 فروردین 1400
فروش نیکل
سوپر آلیاژهای پایه آهن – نیکل
سوپر آلیاژهای پایه آهن – نیکل از طریق شکل پذیری و چقرمگی بالایشان شناسایی می شوند و بیشتر در کاربردهایی همچون دیسک های توربین یا روتورهای فرج شده که چنین خواصی مد نظر است مورد استفاده قرار می گیرند. پیشنهاد می کنیم، مطالعه مقاله مقابل را در برنامه خود قرار دهید: فروش اینکونل به دلیل […]
16 فروردین 1400