آخرین مطالب

اتصال سوپر آلیاژ ها
سوپرآلیاژ پایه نیکل IN738LC لایه نشانی شده با لیزر
 سوپرآلیاژهای پايه نیکل رسوب سخت شونده از قابلیت جوش پذيری پائینی برخوردار بوده و جوشکاری آنها در صنعت بازسازی قطعات داغ توربین گاز، امری چالش برانگیز می باشد. پیشنهاد می کنیم، مطالعه مقاله مقابل را در برنامه خود قرار دهید: فروش هستلوی امروزه با بکارگیری از روشهای نوين جوشکاری از جمله لايه نشانی با لیزر […]
18 آبان 1401
جوشکاری ذوبی سوپر آلیاژ ها
جوشکاری ذوبی سوپر آلیاژ ها
سوپر آلیاژ ها را با یکی از روش های زیر می توان جوشکاری ذوبی کرد. روش ها و تجهیزات جوشکاری شبیه روش ها و تجهیزات  استفاده شده در جوشکاری فولاد های زنگ نزن می باشند. جوشکاری قوس تنگستن جوشکاری قوس فلزی با گاز جوشکاری محافظ با قوس الکتریکی جوشکاری قوس زیر پودری جوشکاری قوس پلاسمایی […]
8 آبان 1401
پیرسازی
تأثیر عملیات حرارتی پیرسازی نهایی بر ریزساختار
( پیرسازی نهایی ) کنترل متغیرهای عملیات حرارتی در حین فرآوری سوپرآلیاژهای پایه نیکل منجر به حصول ریزساختار و خواص مکانیکی بهینه سوپرآلیاژ می شود، لذا در تحقیق حاضر تأثیر متغیرهای دما و زمان پیرسازی نهایی بر ریزساختار مورد بررسی قرار گرفت. پیشنهاد می کنیم، مطالعه مقاله مقابل را در برنامه خود قرار دهید: فروش […]
4 آبان 1401
شکل دهی فوق مومسان / آهنگری
یکی از پیشرفت های آهنگری و شکل دهی فوق مومسان در نیمه دوم قرن بیستم شناخت پدیده فوق مومسان و پذیرش آن در عملیات آهنگری و شکل دادن بود. پیشنهاد می کنیم، مطالعه مقاله مقابل را در برنامه خود قرار دهید: هستلویW آلیاژ اینکونل 718 یکی از آلیاژ هایی است که ورق دانه ریز آن […]
23 مهر 1401
کوره قوس الکتریکی (EAF)
کوره قوس الکتریکی (EAF) و کربن زدایی با اکسیژن و آرگن فرآیند قوس الکتریکی و کربن زدایی و آرگن از سال 1960 برای ذوب آلیاژ های آهن پر کروم زنگ نزن استفاده شده است. بعضی از سوپر آلیاژ ها از نظر خواص همانند فولاد های زنگ نزن مخصوص هستند. پیشنهاد می کنیم، مطالعه مقاله مقابل […]
17 مهر 1401
وسپلوی
خان زنی در سوپر آلیاژ
یکی از دشوار ترین عملیات ماشین کاری، خان زنی است، ولی به طور گسترده ای در سوپرآلیاژ ها استفاده می شود، زیرا تنها روش عملی برای ماشینکاری اشکال پیچیده ای مانند دیسک ها، قیف ها و قطعات توربین گازی است. پیشنهاد می کنیم، مطالعه مقاله مقابل را در برنامه خود قرار دهید: هستلویW خان زنی […]
9 مهر 1401