آخرین مطالب

عناصر دیر گداز
عناصر دیر گداز
سوپر آلیاژ های جدید به طور وسیعی از عناصر دیرگداز مولیبدن، تنگستن، نیوبیوم، تانتالوم و رنیوم جهت سخت شوندگی محلوب جامد بهره می برند. پیشنهاد می کنیم، مطالعه مقاله مقابل را در برنامه خود قرار دهید: هستلوی ایکس مولیبدن و تنگستن عناصر با بیشترین سخت کنندگی محلول جامد هستند و پس از آن نیوبیوم و […]
30 مهر 1402
اثرات ترکیب شیمیایی
گاز ها با مقدار اندک
گاز ها با مقدار اندک همچون اکسیژن، هیدروژن، نیتروژن، ارگون و هلیوم ممکن است بعد از ریخته گری در سوپر آلیاژ ها وجود داشته باشند و معمولا یک اثر مصر دارند. این گازها به وسیله ی فعل و انفعالات با اتمسفر، در حین ذوب شارژ و یا در حین اتمیزه کردن و یا درست کردن […]
13 شهریور 1402
پیرسازی
تأثیر عملیات حرارتی پیرسازی نهایی بر ریزساختار
( پیرسازی نهایی ) کنترل متغیرهای عملیات حرارتی در حین فرآوری سوپرآلیاژهای پایه نیکل منجر به حصول ریزساختار و خواص مکانیکی بهینه سوپرآلیاژ می شود، لذا در تحقیق حاضر تأثیر متغیرهای دما و زمان پیرسازی نهایی بر ریزساختار مورد بررسی قرار گرفت. پیشنهاد می کنیم، مطالعه مقاله مقابل را در برنامه خود قرار دهید: فروش […]
30 مرداد 1402
مزیت اقتصادی متالوژی
آلیاژ لانتالوم
آلیاژ لانتالوم نیز به همان علت ایتریوم، جهت مقاومت به اکسیداسیون به سوپر آلیاژ ها اضافه می گردد. پیشنهاد می کنیم، مطالعه مقاله مقابل را در برنامه خود قرار دهید: هاینس برتری آلیاژ لانتالوم به ایتریوم این است که لانتالوم در حین ریخته گری بیشتر در ذوب باقی می ماند. به علاوه اینکه وقتی در […]
14 مرداد 1402
آهنگری فوق مومسان
آهنگری فوق مومسان
در آهنگری فوق مومسان قطعه مستقیما تحت عملیات قرار نمی گیرد. آهنگری فوق مومسان در اواسط سال های 1960 به وجود آمد. پیشنهاد می کنیم، مطالعه مقاله مقابل را در برنامه خود قرار دهید: هستلویW توانایی انجام دادن فرآیند سوپر پلاستیک، به انتخاب آلیاژ مناسب و ریز ساختاری که با اعمال نیرو فوق مومسانی صورت […]
9 مرداد 1402
آلیاژ سازی مکانیکی
محصول آلیاژ سازی مکانیکی شده
مواد آلیاژ سازی مکانیکی به صورت نورد شده با آهنگری شده، به شکل محصولات نورد شده موجود هستند. شکل محصولات  آلیاژی ODS آلیاژ سازی مکانیکی شده متفاوتی دارند و به عواملی نظیر سهولت ساخت و روش شکل دادن بستگی دارند. شکل های عمومی عبارتند از میله، ورق و صفحه . پیشنهاد می کنیم، مطالعه مقاله […]
18 تیر 1402