شکل دهی سوپر آلیاژ ها

18 مرداد 1401

شکل دهی سوپر آلیاژ به تغییر شکل قطعات نسبتا نازک ( ورق، صفحه) سوپر آلیاژ ها برای ایجاد خمش و اشکالی با سطوح خمیده، اشاره می کند. فرآیند های شکل دهی سوپر آلیاژ ها عبارتند از :

قابلیت شکل پذیری و درجه کار سختی ( سختی یا استحکام بر حسب کار سختی ) نسبت به درصد کاهش مقطع سرد به هم مرتبط هستند.

شکل دهی سوپر آلیاژ

کار سختی بیشتر ( شیب منحنی تنش – کرنش ) شکل پذیری بعدی را دشوار تر می سازد. تفاوت ترکیب شیمیایی سوپر آلیاژ ها ی مختلف باعث اختلاف قابلیت شکل پذیری آنها می گردد.

کار سرد در سوپرآلیاژ ها به ویژه در ورق ها توصیه می شود. بعضی از این آلیاژ ها را تنها در دامنه های کوچکی بین 1260 درجه سانتی گراد تا 927 درجه سانتی گراد می توان گرم نمود.

اگر چه آهنگری به تناوب برای توسعه درشت ساختار و ریز ساختارهای پس از عملیات حرارتی برای رسیدن به خواص بهینه در سوپر آلیاژ های رسوب سخت شونده استفاده می شود، ولی شکل دادن برای چنین هدفی نیست.

شکلدهی سوپر آلیاژ

هدف از شکل دادن رسیدن به شکل مورد نظر بدون تاثیر گذاری بر ساختار است.

تاثیر شرایط آلیاژ بر شکل پذیری

برای تولید ساختار ریز دانه های مقاوم به حرارت باید کار سرد و سپس تابکاری شوند. مقدار بحرانی کار سرد به آلیاژ و دمای تابکاری بستگی دارد و بین 8 تا 10 درصد است.

حرارت دادن مجدد فلزی که مقدار کمی کار یرد روی آن انجام شده است، باعث رشد دانه ها می شود که اثر پوسته شدن را در شکل دادن بعدی در پی دارد.

به عنوان مثال یک قطعه از آلیاژ هستلوی ایکس که به طور جزئی شکل داده شده، تنش زدایی شده و سپس به شکل نهایی درآمده است، پوسته پوسته شدن شدیدی در سطح آن پدید آمده است.

شکل دادن جزئی با 5 درصد کار سرد

شکل دادن جزئی با 5 درصد کار سرد در طی عملیات حرارتی تنش زدایی، ساختار دانه درشت غیر نرمالی را در آن به وجود آورده است.

این مشکل با انجام 10 درصد یا بیشتر کار سرد قبل از تنش زدایی حل می شود. در مجموع برای حل مسئله تنش زدایی می توان از دمای پایین تر و زمان کوتاه تر استفاده کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.