تابکاری فرآیندی سوپر آلیاژ

26 فروردین 1402

اکثر سوپر آلیاژ های کار شده را می توان کار سرد کرد. ولی این کار در مقایسه با فولاد های زنگ نزن به دشواری صورت می گیرد. انجام کار سرد زیادی روی سوپرآلیاژ به چندین مرحله تابکاری فرآیندی سوپر آلیاژ  میانی در طی فرآیند نیاز دارد.

هستلوی n

در طی کار گرم برای تبدیل شمش به مقاطع کوچکتر و به دست آوردن ریز ساختار مناسب تر، سوپر آلیاژها قبل از فرآیند تغییر شکل بعدی حرارت داده می شوند.

این شرایط در عملیات نورد محصول نهایی نیز وجود دارد. عملیات آهنگری چند مرحله ای قطعه نیز به تابکاری فرآیندی نیاز دارد. در میان فرآیند های تغییر شکل، فقط فرآیند شکل همدمای فوق مومسان که سوپر آلیاژ در آن دما ثابت نگه داشته می شود، تابکاری فرآیندی نیاز ندارد.

شکلدهی سوپر آلیاژ

حرارت دادن مجدد قبل از کار گرم نیز یک تابکاری فرآیندی به شمار می رود. هدف از پیش گرم کردن سوپر آلیاژ ایجاد شکل پذیری کافی در قطعه است.

دما و زمان این عملیات متغییر بوده و به آلیاژ و نوع شکل دادن بستگی دارد.کنترل دما به خاطر اینکه کنترل کننده درجه تبلور مجدد است، در به دست آوردن نتایج مورد نظر اهمیت دارد 

 در اکثر عملیات استاندارد حرارت دادن یا حرارت دادن مجدد قبل از کار گرم که در طی آن همه یا بخشی از فازهای ثانویه حل می شوند و یا تبلور مجدد انجام می گیرد، جزومراحل تابکاری فرآیند کامل محسوب می شوند.

وقتی که  محصول هایی شکل داده می شود ( مانند دیسک توربین گاز ) احتمال دارد حرارت دادن مجدد قبل از کار گرم در یک محدوده دمایی پایین تر، که در آن همه فاز های ثانویه حل نمی شوند و می توان از فاز های باقی مانده برای محدود کردن رشد دانه ها استفاده کرد انجام گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *