آخرین مطالب

ماشین کاری سوپر آلیاژ ها
عموما سوپر آلیاژ ها در رده مواد با قابلیت ماشینکاری ضعیف قرار دارند. این موضوع عجیب نیست، زیرا همان خصوصیاتی که این مواد را برای کار در دمای های بالا مناسب ساخته اند، باعث تضعیف قابلیت ماشین کاری آنها شده اند. پیشنهاد می کنیم، مطالعه مقاله مقابل را در برنامه خود قرار دهید: فروش داپلکس […]
23 خرداد 1402
اثرات ترکیب شیمیایی
آلیاژ سازی مکانیکی پودر
آنچه آلیاژ سازی مکانیکی پودر را از دیگر فرآیند های متالوژی پودر سوپر آلیاژ ها جدا می کند، یکجا بودن مراحله تولید و تغییر شکل دادن ذرات است. هدف، وارد کردن اکسید های توزیع شده در زمینه سوپر آلیاژ است. پیشنهاد می کنیم، مطالعه مقاله مقابل را در برنامه خود قرار دهید: هستلویW پودر های […]
27 اردیبهشت 1402
تابکاری فرآیندی سوپر آلیاژ
اکثر سوپر آلیاژ های کار شده را می توان کار سرد کرد. ولی این کار در مقایسه با فولاد های زنگ نزن به دشواری صورت می گیرد. انجام کار سرد زیادی روی سوپرآلیاژ به چندین مرحله تابکاری فرآیندی سوپر آلیاژ  میانی در طی فرآیند نیاز دارد. در طی کار گرم برای تبدیل شمش به مقاطع […]
26 فروردین 1402
اتصال سوپر آلیاژ ها
سوپر آلیاژ انجماد جهت دار
در سوپر آلیاژهای پلی کریستال، نفوذ و تغییر شکل خزشی ترجیحا در مرزدانه ها اتفاق می افتد. به دنبال این موارد، تشکیل حفره و سرانجام تشکیل ترک اتفاق می افتد. پیشنهاد می کنیم، مطالعه مقاله مقابل را در برنامه خود قرار دهید: پودر تانتالیوم علاوه بر این ترکهای خستگی حرارتی از مرزدانه ها آغاز می […]
15 فروردین 1402
فروش پودر نیوبیوم
ریز ساختار اصلاح شده از طریق عملیات حرارتی
عملیات حرارتی یک روش مهم برای اصلاح مورفولوژی رسوبات در سوپر آلیاژ ها است. عملیات حرارتی سه هدف اصلی در سوپر آلیاژ ها دارد : همگن سازی آلیاژ ( عملیات حرارتی همگن سازی ) رسوب فازهای ثانویه به روش کنترل شده ( پیرسازی یا عملیات حرارتی رسوب گذاری ) انحلال رسوب در ریزساختار اصلاح شده […]
21 اسفند 1401
مزیت اقتصادی متالوژی
عناصر مرزدانه
عناصر مرزدانه، عناصر بور، کربن، زیرکونیوم و در سطح پایین تر هافنیوم جهت استحکام مرزدانه ها به کمک ایجاد تاخیر در حرکت بین دانه ها، به سوپرآلیاژ ها اضافه می شود. پیشنهاد می کنیم، مطالعه مقاله مقابل را در برنامه خود قرار دهید: فروش هستلوی خصوصیات ویژه ی این عناصر، عمدتا به علت اندازه منحصر […]
6 اسفند 1401