آخرین مطالب

استحکام دهی سوپر آلیاژها
استحکام دهی سوپر آلیاژ ها
رسوب ها به خاطر کند کردن فرآیند تغییر شکل که در اثر بارگذاری اتفاق می افتد استحکام دهی سوپر آلیاژ را افزایش می دهند. پیشنهاد می کنیم، مطالعه مقاله مقابل را در برنامه خود قرار دهید: فروش هاینس بعضی از ویژگی های سخت کننده که مانع تغییر شکل می شوند عبارتند از :  درجه عدم […]
6 تیر 1401
مقایسه سوپرآلیاژ ریخته و کار شده
سوپرآلیاژ های کار شده یک سوپر آلیاژ ریخته و یا کار شده معمولا از شمش های ریخته به دست می آید اما چندین بار تغییر شکل عملیات پیش گرم روی آن انجام می شود، تا به حالت نهایی خود برسد. پیشنهاد می کنیم، مطالعه مقاله مقابل را در برنامه خود قرار دهید: فروش مونل آلیاژ […]
30 خرداد 1401
مقاومت به خوردگی
بغضی از ویژگی سوپر آلیاژ ها در دمای بالا
یکی از اولین سوپرآلیاژی که میتوان به ویژگی منفی آن اشاره کرد آلیاژ های تیتانیوم می باشد که در دمای بالاتر از 540 سانتی گراد دارای استحکام کافی نیستند و امکان خسارت دیدین آلیاژ در اثر خوردگی وجود دارد. در دمای بالا جهت استحکام دهی بهتر است از نیکل استفاده شود: 1- چانانچه استحکام در […]
22 خرداد 1401
هستلوی n
مقاومت به خوردگی سوپر آلیاژ
مقاومت به خوردگی داغ : معمولا اگر خوردگی داغ به عنوان شکل اصلی تخریب محیطی پیش بینی گردد، غالبا بهتر است آلیاژ یک لایه کرومیا را که نیازمند سطح بالای کروم است جهت محافظت تشکیل دهد. پیشنهاد می کنیم، مطالعه مقاله مقابل را در برنامه خود قرار دهید: هستلویW اگر خوردگی داغ در دمای 850 […]
3 خرداد 1401
مزیت اقتصادی متالوژی
مزیت اقتصادی متالوژی
 با گذشت زمان و با توجه به مزیت اقتصادی متالوژی پودر بسیاری از قطعات ساختماني کوچك و نازک همچون دنده پمپ روغن (بجای ریخته گری) بروش متالورژی پودر تولید مي شوند. پیشنهاد می کنیم، مطالعه مقاله مقابل را در برنامه خود قرار دهید: هستلویW  هم اکنون علاوه بر قطعات ساختماني بسیاری از قطعات همچون قطعات […]
28 اردیبهشت 1401
تاثیر عناصر بر فولاد
تاثیر عناصر آلیاژی بر فولاد
تاثیر عناصر آلیاژی بر فولاد به عوامل مختلفی بستگی دارد که هر کدام با افزایش و یا کاهش آن عنصر در آلیاژ ها می تواند تفاوت داشته باشد چرا که با تغییر دادن عنصر های آلیاژ به خواص و قابلیت های متفاوتی دست یابیم. تاثیر عناصر بر فولاد کربن یکی از اصلی ترین و پایه […]
21 اردیبهشت 1401