کوره القایی تحت خلاء

2 مرداد 1401

کوره القایی تحت خلاء دارای یک پوسته فولادی متصل به سیستم ایجاد خلاء سریع است. کوره ها از سقف یا بدنه باز می شوند و از این نظر طرح های مختلف کوره های VIM تفاوت کمی با یکدیگر دارند.

ظرفیت بوته در کوره القائی تحت خلاء

بوته در مرکز کوره قرار دارد. ظرفیت بوته 4500 تا 22750 کیلو گرم است.

در کوره های القایی تحت خلاء نسوز دیواره بوته یکپارچه نیست و در آن از آجر های نسوز ( دو لایه آجر نسوز، یک لایه پشتیبان که از سیم پیچ القایی حفاظت می کند و یک لایه بیرونی که در تماس با فلز مذاب است) استفاده می شود.

کوره القایی تحت خلاء

پس از مدتی ضخامت این لایه نسوز کاهش می یابد و آن را تعویض می کنند. یک عامل اصلی در کاهش عمر نسوز دیواره بوته انبساط و انقباض نسوز در طی چند ذوب متوالی است.

آجر های نسوز تجاری اکثرا به طور کامل تف جوشی نشده و در حین کار منبسط می شوند و ظرفیت کوره را پایین می آورند.

نکات مهم در انتخاب آجرهای نسوز

در انتخاب آجر های نسوز باید به مقاومت سایشی و انبساط کنترل شده عمر لایه نسوز و مدت زمان عملیات VIM توجه نمود.

بعد از لایه نسوز، سیم پیچ های القایی هستند که از جنس لوله مسی آبگرد می باشند . با عبور جریان القایی بار جامد ذوب می شود.

ذوب شدن کامل بار جریان القایی

پس از ذوب شدن کامل بار جریان القایی باعث تلاطم ذوب می شود فرکانس بهینه در سیم پیچ القایی برای حرارت دادن بار با شکل، اندازه و حالت بار ( جامد یا مذاب ) تغییر می کند.

کوره القایی تحت خلاء

در تجهیزات قدیمی از یک فرکانس استفاده می شد اما تجهیزات جدید با فرکانس های مختلفی کار کرده و ذوب را سریعتر آماده می کنند.

در بعضی از کوره های VIM  سیم پیچ هایی در مقاطع مختلف کوره نصب شده اند. پس از آماده شدن ذوب از این سیم پیچ ها می توان برای به هم زدن مذاب استفاده کرد، بدون اینکه انرژی اضافی برای این کار صرف کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.