ذوب القایی در خلاء VIM

12 شهریور 1401

در فرآیند ذوب القایی تحت خلاء در مقایسه با فرآیند های ذوب در هوا، مقدار اکسیژن نیتروژن مذاب به مقدار قاب توجهی کاهش می یابد.

مزیت سوپر آلیاژ های تولید شده با VIM

در نتیجه سوپرآلیاژ های تولید شده با VIM اکسید ها و نیترید های کمتری داشته و نسبت به سوپر آلیاژ های تولید شده به روش EAF/AOD  تمیز تر هستند.

سوپر آلیاژ پایه نیکل

بعلاوه عناصر دارای فشار بخار بالا ( به ویژه سرب و بیسموت ) که ممکن است از طریق قراضه وارد شده باشند، در طی فرآیند ذوب به این روش حذف می شوند.

مجموع این عوامل باعث بهبود خواص خستگی و گسیختگی خزش سوپرآلیاژ های تولید شده با VIM در مقایسه با روش های EAF/AOD می شوند.

کوره القایی تحت خلاء

کنترل عناصر آلیاژی در این روش خیلی دقیق تر از روش EAF/AOD است و تولید به روش VIM پر هزینه تر از روش EAF/AOD است.

در فرآیند EAF/AOD اصطلاح ترکیب شیمیایی صورت می گیرد ولی در فرآیند VIM ترکیب شیمیایی نهایی به ترکیب بار وارد شده به کوره بسیار نزدیک است. ممکن است در مقدار کربن کاهش جزئی صورت گیرد.

 در فرآیند های VIM جدید مرحله گوگرد زدایی نیز وجود دارد. در این روش ترکیب شیمیایی مذاب توسط ترکیب بار وارد شده به کوره تعیین می شود به همین دلیل قیمت مواد اولیه فرآیند VIM  در مقایسه با مواد اولیه استفاده شده در فرآیند مذکور گران تر است.

فرآیند VIM

بار کوره عموما سه بخش است: بخش مواد خام ک قبلا در خلاء ذوب نشده اند، بخش دیر گداز که شامل عناصر خالصی است که اکسید های پایدار تشکیل می دهند و تمایل دارند قابلیت انحلال اکسید ها و نیتریدهای موجود در مواد خام را افزایش دهند.

سیستم های ریخته گری

بخش اخر بار شامل قراضه های داخلی و خارجی است که قبلا در خلاء ذوب شده اند. بخاطر اینکه امکان دارد قراضه ها در هنگام تولید آلودگی پیدا کرده باشند، لازم است دقت کافی در جدایش و اماده سازی آنها قبل از وارد شدن به فرآیند VIM انجام گیرد.

ابتدا بخش مواد خام بار درون کوره VIM قرار داده می شود این عمل ممکن است با باز شدن سقف کوره و یا بارگذاری توسط یک محفظه تحت خلاء نصب شده در بالای سر کوره انجام گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.