انجماد سوپر آلیاژ ها

14 تیر 1401

 در انجماد سوپر آلیاژ ها، همانند سایر فلزات قوانین نمودار فازی حاکم است. کینتیک فرآیند انجماد تعیین کننده ریز ساختاری است که تشکیل می شود.

به هنگام انجماد سوپر آلیاژ ابتدا یک آلیاژ رقیق از عنصر محلول تشکیل می شود و معمولا پس از آن با انجماد دندریتی در جهتی که شیب حرارتی و غلظتی وجود دارد، رشد می کند.

انجماد سوپر آلیاژ ها

اکثر سوپرآلیاژ ها را به سختی می توان مشابه آلیاژهای معمولی مانند مس، آلومینیوم یا فولاد تحت شرایط کنترل شده، منجمد کرد.

وقتی که سرعت انجماد سوپر آلیاژ ها کند باشد، عنصر محلول پس زده شده از دندریت های اولیه می تواند کانال های پیوسته غنی از عنصر محلول تشکیل دهد.

انجماد سوپر آلیاژ ها

پس از انجماد سوپر آلیاژ ها غلظت عنصر محلول در این کانال ها به قدری بالاست، که توسط عملیات حرارتی بعدی می توان آنها را حل نمود و حذف کرد و در واقع عیب های سخت پیوسته ای با عنوان مغزه باقی می ماند.

فارهای Laves و کاربید ها، ذرات سختی هستند که در نواحی که دارای غلظت سنگین عنصر محلول هستند، تشکیل می شوند و برای عمر خستگی بسیار مضر هستند.

در سوپرآلیاژ هایی که عمر خستگی یکی از معیار های مهم طراحی است، باید از عیب مغزه جلوگیری کرد.

انجماد سوپر آلیاژ ها

اینکونل 718 دارای دیاگرام فازی شبه دوتایی است، دندریت های اولیه فقیر از NB در جهت عمود بر جبهه انجماد در داخل مذاب رشد می کنند.

بین نواحی دندریت های جامد و مذاب بین دندریتی یک شیب حرارتی وجود دارد که توسط پهنای ناحیه خمیری و دماهای خط مذاب و خط جامد تعریف می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.