استحکام دهی سوپر آلیاژ ها

6 تیر 1401

رسوب ها به خاطر کند کردن فرآیند تغییر شکل که در اثر بارگذاری اتفاق می افتد استحکام دهی سوپر آلیاژ را افزایش می دهند.

 

بعضی از ویژگی های سخت کننده که مانع تغییر شکل می شوند عبارتند از : 

درجه عدم انطباق بین رسوب و زمینه در استحکام دهی سوپر آلیاژ

بهترین حالت این است که رسوب و زمینه دارای ساختار بلوری و پارامتر شبکه یکسان باشند. در این صورت رسوب بیشتری در زمینه حل می شود

استحکام دهی سوپر آلیاژها

درجه عدم انطباق در سوپر آلیاژهای پایه نیکل و پایه آهن – نیکل در محدوده 1 درصد قرار دارد.

رسوب منظم

قرار گرفتن اتم ها در موقعیت های مرجح انرژی لازم برای عبور عوامل تغییر شکل ( نابجایی ها ) از میان رسوب را افزایش می دهد. در استحکام دهی سوپر آلیاژ رسوب های منظم انرژی بالاتری از رسوب های نامنظم دارند.

اندازه رسوب

وقتی که اندازه رسوب خیلی کوچک باشد نابه جایی ها به هنگام عبور از آنها خم می شوند، امکان دارد استحکام کمتر از مقدار بهینه باشد، مقدار بهینه تابعی است از ویژگی اندازه گیری شده در خزش یک تک بلور خیلی مطلوب تر است.

استحکام دهی سوپر آلیاژها

در سوپر آلیاژ کار شده دو نوع اندازه رسوب مطلوب است زیرا حساسیت به ترک را کاهش می دهد.

رسوب های هم اندازه Y که در عملیات حرارتی پیر کردن در دمای پایین بدست می آید باعث افزایش استحکام کششی و کاهش مقاومت خزش می شود.

فاز Y

استحکام دهی سوپر آلیاژ در فاز Y  ترکیب بین فلزی با ترکیب اسمی NI3NB است که Ti و عناصر حل شونده دیگری نیز در خود دارد.

 این فاز در محدوده ترکیب شیمیایی نسبتا کوچکی پایدار است، اما خواص قابل توجهی دارد که آن را قادر می سازد تا استحکام دما بالا در سوپر آلیاژ های پایه نیکل و پایه آهن- نیکل بهبود دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.