مزیت اقتصادی متالوژی

28 اردیبهشت 1401

 با گذشت زمان و با توجه به مزیت اقتصادی متالوژی پودر بسیاری از قطعات ساختماني کوچك و نازک همچون دنده پمپ روغن (بجای ریخته گری) بروش متالورژی پودر تولید مي شوند.

 هم اکنون علاوه بر قطعات ساختماني بسیاری از قطعات همچون قطعات الکترونیکي، سوخت هسته ای، میکرو و نانو کامپوزیت ها، آلیاژهای حافظه دار، بیوموادها و… متالورژی پودر تولید مي گردند که تولید بعضي از این موارد تنها بروش متالورژی پودر امکان پذیر است.

مزیت اقتصادی متالوژی : فلز مذاب یا پور فلز ؟

حال این پرسش مطرح مي شود که چرا برای تولید قطعه فلزی با شکل معین بجای فلز مذاب از پودر فلز بعنوان ماده اولیه استفاده مي شود؟ یکي از دلایل این امر به جنبه اقتصادی برمي گردد.

مزیت اقتصادی متالوژی

اولین دلیل این است که متالورژی پودر بدلیل قابلیت اتوماسیون و سرعت تولید بالا بویژه برای قطعات کوچك (مثلا دریچه چرخ گوشت) و جدیدا قطعات متوسط (دسته شاتون) ودر تیراژهای بالا صرفه اقتصادی خوبي دارد.

 دلیل دوم این است که بر خلاف ریخته گری که در آن برای وارد کردن مذاب بقالب نیاز به سیستم راهگاهي است و لذا مقداری از فلز مذاب ( 31 درصد وزن کل مذاب ریخته شده) صرف پرشدن این سیستم مي گردد.

اثر عنصر فعال

در متالورژی پودر ذرات پودری مستقیما وارد محفظه قالب شده و لذا ضایعات چنداني در این باره ندارد بنابراین یکی از مزیت اقتصادی متالوژی محسوب می شود.

 دلیل دیگر استفاده از متالورژی پودر بجای ریخته گری، آلوده نبودن فرایند تولید قطعه از پودر فلزی است. لذا در پي گسترش فشارهای سازمانهای مدافع محیط زیست، قطعه سازان به تولید قطعات به روش متالورژی پودر تمایل بیشتری نشان مي دهند

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.