تبدیل شمش و محصولات نورد

20 شهریور 1401

همانطور که می دانید در محصولات نورد عملیات کارگرم اولیه با تبدیل شمش ریخته به محصول نوردی قابل انجام می باشد.

محصولات نورد به دو گروه تقسیم می شوند: محصولات طویل ( شمشال ها و میله ها ) و محصولات تخت ( ورق و صفحه ).

تبدیل شمش

در نتیجه فرآیند ذوب در همه سوپر آلیاژ ها، جدایش در درجات مختلف بوجود خواهد آمد. ترکیب های شیمیایی می توانند در اثر قرار گرفتن در معرض دمای بالای فرآیند کار گرم، به سادگی همگن شوند.

ترکیب های شیمیایی پیچیده تر ممکن است برای از بین بردن شیب های غلظتی به وجود آمده در شمش، به دماهای بالاتر و زمان های طولانی تر قبل از کار گرم، نیاز داشته باشند.

عملیات اصلی برای تبدیل شمش عبارتند از :

 آهنگری، نورد و اکستروژن.

تفاوت اکستروژن با آهنگری :

اکستروژن با آهنگری و نورد تفاوت دارد، زیرا در آن تمام تغییر شکل در یک عبور اتفاق می افتد. در فرآیند کار بر روی سوپر آلیاژ ها  تعدادی از سیکل های حرارتی – مکانیکی مانند گرم کردن و تغییر شکل اتفاق می افتد.

تبدیل شمش

علاوه بر این ممکن است حالت دهی میانی شمش نیز مورد نیاز باشد. به خاطر اینکه سوپر آلیاژ ها به پیشینه فرآیند حساس هستند، سیکل های حرارتی – مکانیکی می توانند، اثر مهمی بر خواص نهایی قطعه آلیاژ داشته باشند.

بعضی از محصولات نورد شده به ویژه محصولات طویل ممکن است برای شکل دادن آنها به صورت قطعه نهایی بعدا تحت کار گرم قرار گیرند.

به خاطر عواملی نظیر دمای پایین آهنگری، تغییر شکل غیر همگن، تبرید قالب، اصطحکاک و غیره ریز ساختار آهنگری شده در مناطقی می تواند دارای ریز ساختار باقیمانده از مراحل قبل باشد.

آهنگری هم دما در به حداقل رساندن بعضی از اثرات مفید است. ولی با اهمیت پیدا کردن خواص خستگی برای قطعات آهنگری شده، اندازه دانه محدود شده، یکنواختی ریز ساختار و الزامات کیفی وضع شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.